Enնկների վրա պատանին կծում է

5394

Կարճ ժամանակ անց, երբ այս փոքրիկը տեսնում է թմբլիկ բաբախող արոտ, նա պատրաստ է ձեռք բերել ծնկների վրա և լայն բացել դեմքի անցքը: